FAQ

Waar komt de nieuwe school?
De nieuwe school komt op een plek die de gemeente Barneveld ons toewijst.

Worden alle vakken aangeboden?
Wij voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid wat betreft de verplichte vakken.

Wordt er godsdienstonderwijs aangeboden?
Er worden lessen godsdienst, levensovertuiging en -beschouwing aangeboden. De leerlingen kunnen hiervan kennis nemen en kunnen deze plaatsen in de 21e eeuw.

Waarom onderwijs in domeinen?
Onderwijs in domeinen is een van de mogelijkheden waarin de koppeling tussen de verschillende vakken inzichtelijk wordt gemaakt. Onderzoek in projecten draagt ook hieraan bij.

Kan mijn kind in een hoger jaar instromen op de nieuwe school?
De bedoeling is dat wij de school met brugklassen starten maar natuurlijk willen wij ook aanvragen van leerlingen uit de onderbouw (klas 1-2-3) bekijken.

Wordt het landelijke kennisniveau gehaald?
Het landelijke kennisniveau moet volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid worden gehaald.

Wij vullen deze lijst graag met uw verdere vragen aan.